ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกเข้าสู่ระบบจัดการ ครูที่ปรึกษาชุมนุม